III.

de kunst is door anderen
die zich voelen daartoe gezet
te worden aangedraaid
daartoe

sommigen darren nog enkel
langzaam om hun as als water
boven een verstopte afvoer
dat is de kunst

en toch bemerkt dan steeds on-
bestaander onontkoombaar

van zo’n drang het
onderwerp te worden

en zoveel gekraak geratel
rondom en weten

het meekijken al van een ander
vervuilt de blik vernietigt
het bekekene

dan dus weer rondjes rijden
dus dan weer