MANUEL BLANCAFORT de ROSSELLÓ: CHEMINS (CAMINS) (1920-1923)

Beschrijving : Vier korte stukken van verschillende lengte :

1. Chemin du solitaire (Camí del solitari)
2. Chemin de fête sans joie (Camí de festa sens alegria)
3. Chemin de la dernière rencontre (Camí del darrer encontre)
4. Chemin sur la colline (Camí damunt del turó)

Moeilijkheid : Ongeveer 6/10

Verkrijgbaarheid : Tegenwoordig bij Éditions Salabert.

 

BlancafortMompouartikel

Soms moet je gewoon kijken: symbolische, mystieke titels in het Frans en Catalaans,
en een opdracht: a l’amic Frederic Mompou. En de muzikale overeenkomsten.

Manuel Blancafort de Rosselló (1897-1987), hoewel hij zijn eerste muzieklessen van zijn vader kreeg, en later harmonieles had van Lamote de Grignon, is eigenlijk de onbekende jongere broer van Frederic Mompou. Die spoorde hem aan door te gaan met componeren tijdens hun lange gezamenlijke verblijven in het familiekuuroord Balneario Blancafort in La Garriga, bij Barcelona. Ze zijn levenslange vrienden gebleven.

Manuel Blancafort werkte als jongeman in de fabriek voor pianolarollen van zijn vader, en reisde daarvoor de hele wereld over, begon later een fabriek voor schoonheidsproducten (“Perfumes Blancaflor”), een kosmetikalaboratorium, werkte voor een verzekeringsmaatschappij, en voor de uitgeverij Ariel. Dit om een gezin van uiteindelijk elf kinderen te onderhouden. En ondertussen componeerde hij, liefhebber van stilte en afzondering, en was nauw betrokken bij het muzikale leven in Catalonië…

En je kunt je ogen sluiten en het landschap er zo bij verzinnen – en je flink belachelijk maken, als de tijden veranderen, of er komt informatie beschikbaar. Dat gaan we dan ook meteen maar doen. De tijden zijn allang veranderd.

1. Weg van de kluizenaar

Pianissimo, murmuré: het komt in lagen, in dit geval drie, wijd uiteen klinkend. Een eentonig voortgaande lijn die onregelmatig langs dezelfde paar tonen dwaalt, een horizon? Een steile, lege dieptefiguur eronder. En daar boven overheen een simpele, stijgende en dalende melodie die maar niet lijkt te weten waarheen, telkens eindigend op een enkele trage pralltriller, wat hoger, wat lager. Het stokt.

Dan een soort onhandige dans, telkens enkele stappen van lege stapelkwinten, wat korter, wat langer, herinnering waarschijnlijk aan vrolijkheid (deze indirectheid duidelijk hoorbaar). Het klinkt als een droog, rotsachtig landschap waar telkens even flarden betekenis verschijnen, in schijnbaar toevallige, hoekige sprongen, eindigend in een uitbarsting van…ja, van spijt?

Nee, genoeg nu. Dit is niet het hele stuk, en de andere drie zijn even zonlichtscherp en beeldend. De muzikale middelen: wijde, onafgesloten samenklanken, of juist dicht, en wringend, alsof elke samenklank opnieuw verzonnen, geproefd wordt. Zoekende, aarzelende melodieën, koppige ritmes, stilstand, plotselinge beweging, harde contrasten, en het telkens als bij toeval ontstaan van tussenlagen, tegenstemmen. En toch blijft het altijd zacht klinken, melancholisch.

Deze muziek wil zichzelf van de bodem af opnieuw horen, om te zoeken naar de ongehinderde uitdrukking van haar droomheldere woordenloze beelden. Het is geen gezelschapsmuziek, het is voor ieder van ons afzonderlijk, voor de dromer in de stille, afgesloten wereld van onze eenzame uren.

Spelen!

STEPHEN HELLER: op. 119, 32 PRÄLUDIEN FÜR LILI (1867)

STEPHEN HELLER: op. 119, 32 PRÄLUDIEN FÜR LILI (1867)

Beschrijving: 32 korte tot zeer korte stukjes zonder titel.
De volgorde is naar toonsoort, de kwintencirkel langs (groot & klein); eerst de kruisen, vanaf nr. 16 de mollen.

Moeilijkheid: merendeels 4/10

Verkrijgbaarheid: wordt niet meer gedrukt (voor zover ik weet)! Antiquarisch nog redelijk goed te vinden.

Hellerartikel

Stephen Heller (1813-1888), geboren in Budapest, en na een traumatische periode als rondreizend wonderkind in 1830 in Augsburg gestrand, woonde vanaf 1838 in Parijs. Bevriend met beroemdheden als Schumann, Berlioz, Chopin en Liszt, leefde hij, steeds meer afzijdig van alle modieuze drukte, voor de muziek, zijn geliefde boeken, en veel te veel sigaren. Vanaf 1871 werd hij langzaam maar zeker blind. Van zijn 158 opusnummers (allemaal voor piano!) worden er nog maar een stuk of zes gedrukt. En dat is doodjammer!

In 1911 schrijft Rudolf Schütz over opus 119: Es wird in der gesamten ungeheueren Klavierliteratur nicht leicht ein Werk nachzuweisen sein, daß bei so mäßigen Ansprüchen an die Technik des Spielers einen so reichen Inhalt mit großem Wohllaut in kleinsten aber immer interessanten anmutigen Formen zum Ausdruck bringt. (…) Spiele selbst und empfinde!

(er is in de enorme verzamelde pianoliteratuur niet gemakkelijk een werk aan te wijzen, dat, met zo geringe eisen aan de techniek van de speler, met grote welluidendheid zo’n rijke inhoud tot uitdrukking brengt in de kleinste, maar altijd interessante en bekoorlijke vormen. (…) Speel zelf en ontdek het!)

…en dat geldt nog steeds in het alsmaar ungeheuerer labyrint van de pianomuziek. Helder als water klatert het ene stukje over het andere heen, sommige slechts twee regels kort, maar altijd sfeervol, contrastrijk, precies en liefdevol, en vaak verrassend grillig. Veel stukjes praten, of beelden een korte dramatische scène uit. Andere zingen een oud lied, of een eenzame melodie, of een onbezorgd wandeldeuntje waar de wind doorheen waait. Je hoort het, en het is alweer voorbij. Heller, stads-, kamerbewoner, kluizenaar: veel heeft natuurlijk met de natuur te maken, een glinsterende natuur die nooit echt bestaan heeft, behalve gedurende korte momenten, of in romantische verhalen, gedichten en schilderijen. En in films, geshopte foto’s, toeristenbrochures en mythische games, kortom in de hoofden van ons, dromende stedelingen, want we herkennen hem.

En het is Duitse muziek, en Duitse natuur. Niet verwonderlijk voor een levenslange bewonderaar van Schumann. Heller correspondeert al vanaf 1835 met hem, en schrijft voor het door Schumann opgerichte Nieuwe Tijdschrift voor Muziek. Schumann bespreekt daar bovendien zeven van Hellers opusnummers, noemt hem een echte romanticus, een kunstenaarsnatuur, en zegt dat ze veel gemeen hebben.

Natuurlijk zijn er verschillen. Heller bestrijkt een veel beperkter terrein. Hij schrijft zijn hele leven lang alleen voor de piano, en voelt zich duidelijk het meeste thuis in de kleinere, de kleinste vormen. Zijn muziek, hoe alert en vindingrijk ook, is nooit streng of doorwrocht meerstemmig, nooit massief en overweldigend, maar blijft in wezen altijd naïef en direct; ingeving, melodie, harmonie. En klank! Daarin lijkt hij een beetje op Schubert. En heeft hij, via zelden begane paadjes achterlangs, misschien wel meer invloed dan wij weten op de Franse muziek van na zijn dood. Maar daarover een andere keer meer.

ANATÓLIJ KONSTANTÍNOVITSJ LJÁDOV: op. 27, DRIE PRELUDES (1891)

Beschrijving: 3 korte stukken (40, 72, 60 maten) in Es-, B- en Ges-groot

Moeilijkheid: ongeveer 7/10

Verkrijgbaarheid: wordt volgens mij niet meer gedrukt. Antiquarisch nog redelijk te krijgen (Könemann: Complete Works, in vier delen: K302-305. Opus 27 staat in deel III)

 

Ljadovartikel

Ljadov werd geboren in Sint Petersburg in 1855 en stierf in 1914 op zijn geliefde landgoed Polynovka. Zijn vader en grootvader waren beiden dirigent, en berucht om hun slordigheid. Ook Ljadov zelf is vaak luiheid verweten (hij werd een tijd uit Rimsky-Korsakovs compositieklas gezet omdat hij te weinig op kwam dagen). Dat zal wel zo geweest zijn, maar hij was ook extreem kritisch op zijn werk. Hij heeft geen grote werken geschreven, ondanks herhaalde aansporingen van vrienden. Je kunt vermoeden dat hij zich beperkt heeft tot datgene waarin hij zich thuis voelde. Dat zou goed overeenkomen met zijn extreme hang naar vrijheid en afkeer van elke dwang van buiten.

Ongeveer 2/3 van zijn 67 opusnummers is voor piano solo. Het zijn zo’n 150, merendeels korte stukken, miniaturen zelfs, maar daarom nog niet gemakkelijk te spelen. Stuk voor stuk zijn ze heel gedetailleerd en precies geschreven. 31 preludes, 15 mazurka’s, 5 etudes, een barcarolle…Ja, natuurlijk: Chopin! Maar er is nog iets: een aantal fuga’s, en maar liefst 39 canons: een levenslange voorliefde voor contrapunt.

Ljadovs eerste opusnummers voor piano (opus 2-8) ruiken duidelijk naar Schumann (behalve de etude opus 7, opgedragen aan en klinkend naar Balákirev). Vanaf opus 9 komen ineens de mazurka’s te voorschijn, en de preludes. Het zijn geen Chopin-mazurka’s. Ze klinken afwisselend Russisch, Pools, en zelfs oosters (denk aan Borodín). En ze hebben allemaal die prachtige, elegant-precieze meerstemmigheid, die achteloos de harmonieën schijnt voort te brengen.

De drie preludes van opus 27 zijn voorbeelden van een andere belangrijke trek in Ljadovs muziek. Hij was overduidelijk weg van Chopin, en moet diens pianomuziek grondig bestudeerd hebben. Hij moet in bepaalde passages uit een aantal Etudes, maar vooral in de Impromptus iets hypnotiserends op het spoor gekomen zijn waar hij keer op keer naar terugkeert, en wat hij in een groot aantal eigen pianocomposities telkens weer tracht op te roepen, aan te raken.

Het is een heel precies, minimaal procedé. Een of twee melodielijnen, boven een melodische begeleiding in wijd gebroken harmonieën, alles in een doorlopende stroom van achtsten, of zelfs zestienden, heel bekend. Maar het lijkt alsof de logika van juist deze twee, drie slanke, nauwkeurige lijnen tegen elkaar een proces op gang brengt dat, zonder verdere menselijke tussenkomst, zelfstandig muziek voortbrengt door de spanning van kleine verschuivingen, verspringingen, omhoog, omlaag, ondefinieerbaar blij-melancholiek. Het is muziek die eeuwig lijkt door te kunnen gaan in telkens andere tinten en schaduwen. Het einde klinkt altijd onnadrukkelijk en toevallig.

Ik noem dit Ljadovs Chopinmachientjes. Het is alsof er iets uit Chopins muziek is vrijgekomen, en zonder hem muziek blijft maken. Het klinkt nog naar Chopin, maar is iets heel anders geworden. Maar mooi!

THEODOR FÜRCHTEGOTT KIRCHNER Op. 70: Fünf Sonatinen für Klavier zweihändig (1883)

Beschrijving: 5 Sonatines, nr. 1 in C (3-delig) nr. 2 in G (4-delig), nr. 3 in C (3-delig),
nr. 4 in G (3-delig), nr. 5 in Bes (4-delig)

Moeilijkheid: 5/10

Verkrijgbaarheid: Goed! Nieuw te kopen bij Amadeus Verlag Winterthur.

 

Kirchnerartikel
Theodor Fürchtegott Kirchner (1823-1903) was, zegt men, op zijn achtste al een volleerd organist. Toen hij vijftien was ging hij naar Leipzig, waar hij onder andere les had van Mendelssohn, en in Schumanns kring verkeerde. Hij was de eerste leerling van het net door Mendelssohn opgerichte conservatorium. Op hun voorspraak werd hij in 1843 organist in Winterthur. Daar ging het hem goed. Von Bülow, Liszt en Wagner bewonderden zijn orgelspel. Hij componeerde, trad op als pianist, gaf lessen, dirigeerde, en organiseerde concerten, ook in Zürich. Hij was bevriend met Robert en Clara Schumann en met Brahms. Hij had een affaire met Clara rond 1860. Zij betaalde zijn speelschulden, en probeerde hem vergeefs van het gokken af te houden. Later verhuisde hij naar Zürich, en trouwde niet zo gelukkig. Daarna leidde hij een onregelmatig leven, en wisselde veel van baan. Hij was even hofpianist in Meiningen, muziekschooldirekteur in Würzburg, gaf les in Leipzig en Dresden. Hoewel hij niet slecht verdiende, raakte hij diep in de schulden, en moest in 1884 met een grote geldinzameling (door o.a. Hanslick, Gade, Grieg, Brahms, von Bülow en Reinecke) gered worden. Vanaf 1890 leefde hij zonder zijn vrouw en kinderen in Hamburg, en werd onderhouden door von Bülow en Brahms. Op het einde was hij vrijwel blind, en verlamd. Maar gedurende dit leven schreef hij naast zo’n 20 opusnummers kamermuziek, ’n dikke 40 liederen, en wat koormuziek, meer als 1000, vaak prachtige pianominiaturen in een scherpe, persoonlijke stijl die naar Schumann neigt maar soms ook aan Brahms doet denken.

VIJF SONATINES Op. 70

Wat overkomt een klassieke sonatine van bijvoorbeeld Clementi, die verdwaald raakt in de Romantiek? Speel de vijf opspringende sonatines van Kirchner, en je weet meer.

De grote Romantische sonate raakt, lijkt het, vaak wat verstopt in de uitwerking van haar hoge voornemens. Dan kijkt er een grijze schim mee, die wel iets van Beethoven heeft. In het korte bestek van de sonatine krijgt de romantische geest misschien wel meer vrijheid om te schitteren. Hier hoeft het niet zo serieus en verantwoord. Het eerste deel wordt een grillig verhaal, een lichtscherp avontuur van plotselinge invallen, waarin de montere hoofdpersoon al snel van het rechte pad afraakt, twijfelt, zit te peinzen of van het ene op het andere moment in een groot donker bos staat, waar de stilte enkel verbroken wordt door de eenzame roep van een onheilspellende vogel. Of er wordt even dapper gevochten, een onweer dreigt, maar algauw breekt de stralende zon weer door, en lopen we vrolijk zingend verder.

Het langzame deel, hoe simpel het ook begint, is na één regel al een roerend verliefd lied, een oud verhaal, of in diepe melancholie gestrand. Of wordt ineens een dromerige dans. Het doet soms aan Brahms denken. En het snelle laatste deel is een jacht, een vrolijke soldatenmars met de nodige moeilijkheden, een plagerig tikkertje-met-verlos, of een schitterend dansfeest, met verschillende stemmingen. Maar, en dat is een specialiteit van Kirchner, alle overgangen, hoe abrupt ook, worden bij elkaar gehouden, en aannemelijk gemaakt, door een heldere, slim geschreven meerstemmigheid, die vaak niet doet wat je denkt, maar achteraf altijd logisch wordt.

Het zijn wel eigenaardige sonatines. Dat begint al in het eerste deel, met de beroemde sonatevorm. Omdat het eerste thema altijd eenvoudig en helder moest zijn, verwijzend naar haar klassieke voorbeelden, of ze zelfs (ironisch?) imiterend, begint het vaak een beetje monter naief, om dan meteen op weg te gaan en algauw in afgelegen gebieden te geraken. Kirchners tweede thema’s zijn vaak heel kort, soms niet meer dan een motief, een snelle mineurkleuring, en lijken al vooruit te lopen op de avonturen in de doorwerking. En twee keer zien we ze helemaal niet meer terug in de doorwerking, maar pas aan het einde.
Maar is dit niet meten met maatstaven die elders thuishoren? Laten we deze snel van kleur en belichting verschietende muziek spelen en waarderen om wat ze is. Misschien past ze wel in onze ongeduldige tijd.

EGON WELLESZ: op. 21, IDYLLEN, Fünf Klavierstücke zu Gedichten von Stefan George (1917)

Beschrijving: 4 korte stukken en 1 wat langer, met als motto vijf fragmenten van Stefan George.

Tekstbronnen: De gedichten: Gartenfrühlinge, Taggesang, Morgenschauer,
Die Gärten schließen, Blaue Stunde.

Moeilijkheid: ongeveer 6/10, het laatste stuk 8/10

Verkrijgbaarheid: Zo te zien op aanvraag nog verkrijgbaar bij Universal Edition.

 

welleszartikel

Egon Wellesz (1885-1974), zoon van een welvarende Weense familie, behoorde in 1905 samen met zijn goede vriend Anton Webern, en met Alban Berg, tot de allereerste privéleerlingen van Arnold Schönberg, en daarmee tot de beroemde kring rond deze componist. In 1908 studeerde hij ook af als musicoloog. Hij zou een groot, veelzijdig oeuvre componeren: 112 opusnummers; pianomuziek, liederen, 3 balletten, 6 opera’s, 9 symfonieën, 9 strijkkwartetten, en veel grote stukken voor solozang, koor en orkest. In 1938 zou hij naar Engeland emigreren.

Maar we zijn in 1917. Schönberg en Webern schrijven al sinds 1908 “pantonaal”. Wellesz zelf heeft al best wat gecomponeerd; orkestwerken, liederen, pianomuziek, een ballet, en, zojuist, een tweede strijkkwartet. En het is oorlog. Het blijft wellicht onmogelijk om ons voor te stellen wat dat betekende. Schönberg was wegens asthma en een aantal andere aandoeningen, na een klein jaar militaire opleiding en herstel in het ziekenhuis, met veel moeite in 1916 ontslagen. Webern was tot 1917 in opleiding, maar hoefde niet naar het front. In Wenen was nauwelijks voedsel of brandstof te krijgen. Als gevolg van een vroegere operatie was Wellesz gelukkig ongeschikt bevonden voor militaire dienst. Zo bleef hij universitair docent en deed musicologisch onderzoek. Hij had al eerder gepubliceerd over de Venetiaanse opera, het Gregoriaans, Byzantijnse muziek, en bijvoorbeeld over de nieuwste ontwikkelingen in de Franse muziek.

De 5 Idyllen opus 21 zijn opmerkelijk Frans en lyrisch van aard. Wellesz heeft al extremer geschreven. Het lijkt ook niet het moment voor deze tintelende, klaterende natuurlyriek, die beslist van Debussy gehoord heeft, maar soms scherper klinkt, en dan weer diffuser. Of juist wel, bij nader inzien…
Het is muziek uit een grenzeloze luchtwereld. Maar ook uit een overgangstijd, waarin, na het ontdekken van ongekende nieuwe mogelijkheden, een korte tijd lang alles naast elkaar kan bestaan, om elkaar draait en in elkaar overvloeit: reine diatoniek, kwartenaccoorden, aangevulde pentatoniek, bitonale diatoniek, van die typische pianogrepen (bijv. de duim wit, de rest zwart), geurige, “dikke” ruisklanken, scherpere atonale meerstemmigheid, en zo voort. Lekkere overdaad! Alles wel bijeengehouden door een sterk gevoel voor harmonische spanning, ook tussen vaak uitdagend “ongelijksoortige gebieden”.
Maar ook door het alsmaar terugkeren van dezelfde intervallen; secundes, tertsen, kwarten, en veel baskwinten, waardoor lijnen en harmonieën bijna altijd bekend lijken. Dat is dan misschien ook een minpuntje. Het melodisch materiaal klinkt af en toe wat vlak, hoe improviserend en natuurlijk het zich ook geeft: vaak wachtend, overgaand in zwenkende onregelmatige ostinatomotieven, of verre signalen, en dan weer vol opzwiepend. Want echt; alles bij elkaar is dit goed klinkende en verrassend atmosferische muziek.
Muziek van vóór een nieuw systeem: niet belerend, maar overal vrij heen waaiend.

Voor meer informatie over de componist: kijk op de mooie, informatieve website van het
Egon-Wellesz-Fonds (zie: LINKS).