V. DE ROUTES

zo dat er altijd
na verloop van onbeperkte tijd
een heel stel ergens in de buurt
hun rondjes draaien

niet vooropgezet
onduidelijk van opzet
wordt dat zinvol

het dichtbij veraf van gonzende cirkels
korte krassende lussen schijnbaar
scherpe lijnen rrrang knorrende
krullen ratelbochten
zonder regelmaat

is het vreemd dat
in hun knierpende hersentjes
het steeds voller dit
de rechte weg wordt en het leven
onbedacht en onherhaalbaar

en dat terwijl ze op vaak
ongelooflijk mooie plekken
onder sterrenhemels bij de
opkomst van een nieuwe zon