II.

en voor het geval dat ze zich
mechanisch dus zonder enig
vooropgezet plan in het zand
zouden inwerken er misschien
wel zouden stikken was er

van alles geregeld maar
eigenlijk niks speciaals

zaak was elkaar
het opgedraai beperken door
door zo hoog zo strak maar mogelijk
te kraken veinzen van
voldoende opgewondenheid:
pas op ik ga!

en toch de rondjes rijden
maar op halve kracht

dat dit leidde tot een vreemde rem
waardoor er af en toe een losschoot
en voorbijkwam met de spangen
door het tere bovenwerk:
niet op letten, foei.